Zásadotvorná strava – zdroj zdraví

acidobazicka

Narušení acido-bazické rovnováhy – ABR – v organismu je stále častěji předmětem pozornosti lidí zabývajících se výzkumem lidského zdraví. Většina lékařů už dnes potvrdí, že lidské nemoci jsou spojeny právě s ním.

Už v roce 1932 německý biochemik Otto Warburg dostal Nobelovu cenu za prokázání souvislosti mezi kyselostí vnitřního prostředí a vznikem rakoviny. Rakovinné buňky žijí v kyselém prostředí, v zásaditém do tří hodin umírají. Je ostatně velmi těžké najít jednu jedinou nemoc, jejímuž vývoji by kyselost uvnitř těla nepomáhala. Změna pH krve od úrovně 7,43 k 7,33 znamená, že krev bude přenášet 8x kyslíku. O zdraví se v takovém případě nedá vůbec mluvit.

Bohužel však současné tempo života a ustavičné snižování kvality a přirozenosti potravin vede u drtivé většiny lidí k posunu ABR směrem k překyselení. Zakyselení probíhá po stoupající křivce. Organismus stárne.

Nejprve nastupuje častá a rychlá únava, častější jsou také nejrůznější neduhy spojené s nastydnutím, pak propukají nemoci, chronická onemocnění atd.

Každý nejspíš pochopí, že prvotní příčinou porušení ABR je způsob stravování. Na tom, co máme na talíři při obědě, závisí pH (hodnota vyjadřující úroveň celkové kyselosti) našeho organismu. Stravovat se musíme co nejpestřeji , musíme však přitom také dodržovat správný poměr zásadotvorných a kyselinotvorných potravin. Ideální poměr je 30:70 až 20:80 ve prospěch těch zásadotvorných.

Výběr záleží pouze na nás, je v tom ovšem chyták.

Bylo by chybou se domnívat, že podle chuťových vlastností stanovíme také ostatní vlastnosti té či oné potraviny. Zvláště to, jak bude v organismu působit. Velmi často jsou právě kyselé potraviny skvělou zásadou – nejvýraznější je to u citronu, který působí silně zásadotvorně. A potraviny nekyselé na chuť naopak v těle působí jako kyselinotvorné. Například vejce, maso, pečivo… patří k hlavním viníkům překyselení organismu.

Je proto velmi důležité se v potravinách vyznat, najít si mezi nimi ty „přátelské“ a vyhýbat se těm druhým. Překyselení – acidóza – je ten hlavní problém – s opačným extrémem, neúměrným zvýšením zásaditých látek v organismu, tzv. alkalózou, se setkáváme vzácně.

V tabulce uvádíme stupeň vlivu potravin na acido-bazickou rovnováhu organismu.


Legenda:

0 – slabě kyselý nebo zásaditý
00 – středně kyselý nebo zásaditý
000 – silně kyselý nebo zásaditý
0000 — velmi silně kyselý nebo zásaditý

Potraviny podle působení

 

tabulka