Únava, vyčerpání? Dýchejte!

Únava

 

Dýcháte správně? Většina lidí bohužel ne. Přitom správné dýchání je základem pro dobré fyzické i duševní zdraví. Přečtěte si, co všechno ovlivňuje, a seznamte se s metodou Vítězný dech.

Dech je život

Při dýchání zajišťujeme našemu tělu buněčnou výživukyslíkem. Při nádechu se životadárný kyslík dostává v plicních sklípcích do krve, kde se váže na hemoglobin v červených krvinkách a je krví přenášen po celém těle až do nejmenších a nejužších kapilár, aby je vyživil.

Nedostatek kyslíku

Při narušení některé z části řetězce dýchání dochází k nedostatku kyslíku pro organismus a jeho strádání. Největší potřebu kyslíku, až 20 %, má mozek a nervové tkáně. Při snížení množství dodávaného kyslíku nastávají poruchy logického myšlení, krátkodobé paměti, fungování smyslů, zejména zraku.

Nedostatek kyslíku pak ovlivňuje ostatní metabolické pochody v těle, snižuje účinnost fungování kardiovaskulárního systému, trávicího traktu, imunitního systému a v neposlední řadě i žláz s vnitřní sekrecí.

Organismus nedostatkem kyslíku trpí a po určité době se to začne projevovat na fyzickém i psychickém zdraví. Prvními projevy bývá únava, nesoustředění, následně poruchy imunity nebo poruchy trávení.

V běžném životě nám nedostatek kyslíku přináší naše špatné dýchání. Obecně většina lidí dýchá velmi rychle a povrchně. Velmi často to souvisí s životem v trvalém, chronickém stresu.

Na náš organismus působí nejenom stres z našich osobních emočních událostí v rodině či zaměstnání, ale také stres spojený s vyšší hladinou zvuku ve velkoměstech, se životem v přeplněných aglomeracích, stres spojený s nevyhovujícími pracovními místnostmi, které jsou často celoročně klimatizované, ale také stres spojený s náhlými klimatickými změnami.

Dýchejme vědomě 

Již jsme si zvykli na pravidelné užívání různých vitamínů a potravinových doplňků na podporu svého zdraví. Nejjednodušší způsob, jak podpořit své fyzické a psychické zdraví, je vědomě dýchatNestojí nás to nic. Nestojí nás to peníze, nemusíme mít speciální místnost, nepotřebujeme k tomu pomůcky. Vědomě můžeme dýchat kdykoliv a kdekoliv.

Téměř všechny duchovně vyvinuté kultury na světě připisují dechu velký význam a vyvinuly množství speciálních dechových technik. Ve východních kulturách byl dech vždy považován za něco víc než pouhou výměnu vzduchu.

Vědomě prováděná dechová cvičení mají prokazatelně léčivé a harmonizující účinky na naše tělo i psychiku. Za uplynulá tisíciletí bylo vyvinuto mnoho speciálních dechových technik, jednou z nich je metoda Vítězný dech.

Vítězný dech

Jedná se o prastaré védské učení, které se praktikovalo už ve starém Tibetu, Mongolsku a Indii. Toto prastaré učení bylo novodobými učiteli modifikováno tak, aby bylo srozumitelné a přístupné dnešním lidem.

Během cvičení Vítězného dechu dochází k systematickému naplňování všech buněk kyslíkem, a to i v částech těla, které jsme do té doby nevědomě zanedbávali.

V relativně krátké době se díky cvičení naše buňky zbavují nastřádaných nečistot, obnovují se a omlazují. Prostřednictvím Vítězného dechu zklidňujeme a posilujeme tělo i duši.

Vítězný dech představuje jedinečnou soustavu dechových cviků, které umožňují z těla uvolnit potlačované emoční bloky a přítomné napětí. Cvičením očišťujeme organismus, udržujeme a navracíme psychické i fyzické zdraví. Tělo, mysl a duch se harmonizují, zažíváme vnitřní klid.

Po nácviku metody jej můžeme jednoduše praktikovat ve svém běžném životě.

Co nám to přinese?

  • pročištění organizmu, zlepšení zdravotního stavu
  • zvýšení imunity, prevenci onemocnění
  • více energie, větší fyzický i psychický výkon
  • zlepšení rozumových a vyjadřovacích schopností
  • zvýšení sebevědomí
  • zlepšení vztahu k partnerovi, rodině, ke kolegům v práci
  • zvětšení schopnosti prožívat radost ze života
  • lepší zvládání emocí, především hněvu a stresu
  • zmírnění depresí, úzkosti, vyčerpání