Kudzu

KudzuKudzu  (Pueraria lobata)

Sbíraná část:kořen
 

Napomáhá při:

Podporuje produkci hormonů serotoninu a dopaminu v mozku. Tyto hormony mají zásadní vliv na nervový systém. Nedostatek serotoninu vyvolává nervová zhroucení, deprese, Parkinsonovu chorobu a nadměrnou agresivitu a mánie. Je zodpovědný také za výkyvy nálady. Kudzu podporuje přítomnost serotoninu a dopaminu v oběhovém ústrojí, a tím pomáhá stabilizovat nervový systém, což přináší posílení sebevědomí, efekt uspokojení, překonání fobií a zvýšení odvahy. Je to zvláště důležité při všech závislostech, depresi a neurózách.

Napomáhá při regeneraci jater, mírně snižuje krevní tlak, zlepšuje průběh klimakteria, stabilizuje hormonální funkce v organismu, posiluje libido, zmírňuje migrény.

Obecný popis:

Kudzu Vine je divoce rostoucí rostlinou. Vyskytuje se v Asii, např. v Číně, Japonsku a Koreji, ale rovněž v severní Americe. V místě jejího přirozeného výskytu (Asii) nezpůsobuje problémy, ale v USA se jako plevelná rostlina stala v posledních padesáti letech ekologickou pohromou.

Velice rychle se rozšiřuje a v závislosti na klimatických a půdních podmínkách může denní přírůst této rostliny dosahovat až 30 cm.

Roste ve stínu stromů, podél ulic, jako pnoucí rostlina ovíjí pouliční osvětlení i elektrické stožáry, pokrývá keře, stromy i domy. Dosahuje i 12 metrů výšky.

Kořeny Kudzu rostou až 1,5 metru hluboko a dosahují průměru dospělého člověka.

Používaná část:

kořen

Způsob použití:

Účinnou léčebnou formou je mletý kořen ve formě prášku nebo kapslí. Nejsilnější forma je forma koncentrátu v prášku. 

Najdete ve výrobku: přírodní kapsle Pohoda