Hřebíčkovec vonný

Hřebíčkovec vonnýHřebíčkovec vonný (Syzygium aromaticum)

Sbíraná část:poupata
 

Účinně napomáhá při:

Extrakt z Hřebíčkovce má antibakteriální působení a vykazuje synergické působení s některými antibiotiky .  Hlavní účinnou složkou je sloučenina zvaná eugenol, která je velmi účinná proti parazitům, které se nacházejí v žaludku a střevním traktu, působí proti bakteriím a plísním.

Silice destilovaná z hřebíčkovce vonného má antibakteriální a antimykotický účinek. Používá se i zevně při nachlazení, bronchitidě, astma, revmatismu a artritidě. Má význam i v zubním lékařství. V lidovém lékařství se koření  hřebíček používá při bolestech zubů, neboť má místně znecitlivující účinek. 

Obecný popis:

Hřebíčkovce jsou převážně stálezelené  dorůstající výšky až 45 metrů a průměru kmene přes 1,5 metru, řidčeji  o velikosti od 1 metru. Některé druhy (např. S. cumini) jsou v sušších oblastech krátce opadavé. Kmeny některých zástupců mají u paty silně vyvinuté kořenové náběhy. Rostliny jsou většinou lysé, bez .  jsou jednoduché, vstřícné nebo výjimečně přeslenité či střídavé,  až téměř přisedlé, 2,5 až 50 cm dlouhé.  je papírovitá nebo kožovitá, žláznatě tečkovaná.  je zpeřená, postranní žilky jsou obvykle husté, pouze u některých druhů řídké.  jsou stopkaté nebo přisedlé, pravidelné, uspořádané ve vrcholových nebo úžlabních  skládajících , případně v . Některé druhy jsou .  je kuželovitá nebo hruškovitá.  je vytrvalý nebo opadavý, tvořený 4 nebo 5, zřídka i více laloky. Laloky kalicha jsou buď srostlé a opadávající v celku nebo jednotlivé.  je složená ze 4 nebo 5, zřídka více korunních lístků.  je mnoho a na bázi bývají krátce srostlé.  je spodní, srostlý ze 2 nebo 3  a se stejným počtem komůrek obsahujících mnoho . Plodem je zpravidla jednosemenná, řidčeji dvousemenná  o velikosti 0,5 až 7 cm. Plody jsou hruškovité, kulovité nebo elipsoidní, na vrcholu s vytrvalým kalichem obklopujícím mělkou nebo hlubokou prohlubeň.  jsou elipsoidní až téměř kulovitá, 0,3 až 3 cm velká.

Používaná část:

Kořen pupen před rozvitím

Způsob použití:

extrak, prášek, silice

Najdete ve výrobku: přírodní Antiparaziten